PENGAR


Pengar är och har ofta varit ett omtalat ämne som många kanske undrar över. Här önskar vi att få vara en församling som utstrålar trovärdighet. För oss är det viktigt att vi hanterar pengar på ett sätt som skapar förtroende. Att vi ger något tillbaks..!

Vi är inte rädda för att tala om pengar, för utan pengar kan vi inte bedriva vår verksamhet. Vi hoppas till och med att vi får en ännu bättre ekonomi vilket skulle innebära att vi kan göra fler satsningar för barn och ungdomar, samt att finnas till för och hjälpa andra som har det svårt. 
  
I princip hela vår inkomst kommer från våra medlemmar som varje månad väljer att betala så kallat "tionde" vilket innebär 10% av deras inkomst, detta är en princip vi finner i bibeln och som många av oss upplever har blivit till en stor välsignelse i våra liv, men självklart är "tiondegivandet" frivilligt.

 Mal 3:10
För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger HERREN Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått.

 

Var med och ge:
Bg: 5814-6333