LIFEGRUPPER

I en Lifegrupp träffas vi i mindre grupper, antingen i hemmen eller ute på café mitt i veckan för att umgås och samtala, här kan det handla om allt ifrån att studera bibeln till att diskutera runt en intressant bok eller att prata om kyrkans framtid, här kan man också ta upp personliga tankar eller frågor…